sữa tươi để ngoài được bao lâu?

Tuy nhiên sữa chua thì được bảo quản liên tục ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C trong tủ lạnh. Còn sữa tươi thì có thể bảo quản ngoài và nếu nó được đóng trong hộp giấy. Người tiêu dùng phải lập tức dùng hết trong vòng 48 giờ sau khi mở nắp sản phẩm.
Vì vậy, khi chưa mở bao bì, sữa này có thể bảo quản được 3 – 6 tháng ở nhiệt độ thường. Nhưng nếu đã mở bao bì (hộp hay bịch giấy) thì sữa cần được bảo quản lạnh và dùng hết trong 48 tiếng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.