thời gian hút sữa cách nhau bao lâu?

Nhưng mỗi lần bơm kéo dài bao lâu? Bạn có thể hút thêm 10 đến 15 phút mỗi lần để kích thích ống dẫn sữa. Khi sữa đã về, mẹ có thể hút mỗi lần 30 phút và thêm 2-5 phút sau khi hút hết sữa.
Để duy trì nguồn sữa, tiếp tục vắt/cho bú ít nhất 8 lần/ngày. Khoảng cách giữa các lần không được quá 6 tiếng. Làm như vậy liên tục trong ít nhất 6 tuần đầu tiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.