trẻ sơ sinh uống bao nhiêu ml sữa 1 ngày?

Theo ước tính sơ bộ, trẻ nên bú khoảng 163ml cho mỗi kg cân nặng. Vì vậy, nếu trẻ nặng khoảng 4.5kg thì nên bú tổng cộng 739ml sữa mỗi ngày. Sau vài ngày đầu tiên, trẻ sơ sinh bú sữa công thức sẽ uống khoảng 60 – 90 ml mỗi lần, cách nhau khoảng 3 – 4 giờ. Trong khi đó trẻ bú sữa mẹ thường ăn mỗi 2 – 3 giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.